Thanh niên cướp tiệm vàng, về đưa mẹ 500.000 đồng rồi cho người yêu 2 triệu

Số tiền bán vàng do cướp được, Duy cho mẹ 500.000 đồng và cho người yêu 2 triệu đồng.
Có thể bạn quan tâm