Đang xem Thì ra đây chính là cách người ta làm nên món gà đi bộ: Lắp hẳn máy cho gà tập luyện như người?

Thì ra đây chính là cách người ta làm nên món gà đi bộ: Lắp hẳn máy cho gà tập luyện như người?

ST / ST
Gà đi bộ thế này thì thịt chắc lắm cho mà xem.
Có thể bạn quan tâm