Đang xem Thor 4 có thể là bộ phim cuối cùng để Chris Hemsworth giã từ MCU

Thor 4 có thể là bộ phim cuối cùng để Chris Hemsworth giã từ MCU

Chris Hemsworth cho biết Thor: Love and Thunder có thể là lần cuối cùng anh ấy tham gia MCU.
Có thể bạn quan tâm