Thủ đô Seoul của Hàn Quốc chính thức đóng cửa toàn bộ cơ sở giết chó

Kể từ tháng 2/2019, Thị trưởng Seoul đã kêu gọi người dân Hàn Quốc không giết chó, bắt đầu thực hiện từ thủ đô Seoul.
Có thể bạn quan tâm