Đang xem Thủ đô Seoul của Hàn Quốc chính thức đóng cửa toàn bộ cơ sở giết chó

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc chính thức đóng cửa toàn bộ cơ sở giết chó

Kể từ tháng 2/2019, Thị trưởng Seoul đã kêu gọi người dân Hàn Quốc không giết chó, bắt đầu thực hiện từ thủ đô Seoul.
Có thể bạn quan tâm