Đang xem "Thuý Liễu cô nương" kể về sự không có duyên với những món có chữ "bò"!

"Thuý Liễu cô nương" kể về sự không có duyên với những món có chữ "bò"!

Showbiz
@stellaminhtunguyen / @stellaminhtunguyen
“Thuý Liễu cô nương” đúng là không có duyên với món bún bò rồi!
Có thể bạn quan tâm