Đang xem Thuỳ Tiên có những chia sẻ đầu tiên về hành trình đăng quang Miss Grand 2021

Thuỳ Tiên có những chia sẻ đầu tiên về hành trình đăng quang Miss Grand 2021

Thuỳ Tiên lần đầu chia sẻ sau khi lập nên lịch sử tại Miss Grand International 2021.
Có thể bạn quan tâm