Thuyết trình Hoàng Thị Minh Hồng - Nguyệt Linh

Phần thuyết trình mang tên "C.H.A.N.G.E" được trình bày bởi chị Hoàng Thị Minh Hồng, bé Nguyệt Linh cùng vũ đoàn Hoàng Thông.
Có thể bạn quan tâm