Đang xem Tiến sĩ tâm lý nói về việc vợ Xuân Bắc phạt con gay gắt: Người mẹ thiếu bình tĩnh, làm mọi người nhìn các con như "kẻ phạm tội"!

Tiến sĩ tâm lý nói về việc vợ Xuân Bắc phạt con gay gắt: Người mẹ thiếu bình tĩnh, làm mọi người nhìn các con như "kẻ phạm tội"!

Việc vợ Xuân Bắc phạt con công khai trên mạng xã hội được cho là thiếu bình tĩnh và có thể ảnh hưởng đến tâm lý các em.
Có thể bạn quan tâm