Trai đẹp Denis Đặng náo loạn tập 3 KOC VIETNAM 2022, "đổ" mất rồi làm sao thi đây?

Denis Đặng khiến các thí sinh đứng ngồi không yên khi xuất hiện tại tập 3 KOC VIETNAM 2022.
Có thể bạn quan tâm