Trải nghiệm một ngày "sống trong nhà tù" Hoả Lò cùng Nghĩa Bùi

Welax
Lê Viết Vũ Minh / Theo Trí Thức Trẻ
Nếu có cơ hội, mọi người hãy dành thời gian đến thăm và trải nghiệm Di tích Nhà tù Hỏa Lò nhé.
Có thể bạn quan tâm