Đang xem Trấn Thành bị đào lại phát ngôn đáp trả Công Lý khi bị chê diễn hài luyên thuyên, tập 1 đằng diễn 1 nẻo

Trấn Thành bị đào lại phát ngôn đáp trả Công Lý khi bị chê diễn hài luyên thuyên, tập 1 đằng diễn 1 nẻo

Nhận xét của Công Lý liên quan đến lối diễn xuất của Trấn Thành bất ngờ được cư dân mạng đào lại.
Có thể bạn quan tâm