Đang xem "Trẻ con biết gì đâu" nghịch ngợm làm hỏng mô hình 800 triệu của cửa hàng, bố mẹ chỉ biết lẳng lặng bỏ đi

"Trẻ con biết gì đâu" nghịch ngợm làm hỏng mô hình 800 triệu của cửa hàng, bố mẹ chỉ biết lẳng lặng bỏ đi

Rất nhiều phụ huynh luôn cho rằng "trẻ con biết gì đâu" mỗi khi con mình gây ra chuyện. Quả thực có nhiều thứ trẻ con không biết, chính vì vậy người lớn cần có trách nhiệm bảo ban, dạy dỗ. Còn nếu không dạy bảo đến nơi đến chốn thì chính phụ huynh sẽ là người phải gánh chịu hậu quả.
Có thể bạn quan tâm