Đang xem Trên thảm đỏ Cannes danh giá, IU bất ngờ bị Maria Travel huých vai suýt ngã. Tuy nhiên Maria Travel đã đi thẳng và không ngoái nhìn lại hay xin lỗi IU

Trên thảm đỏ Cannes danh giá, IU bất ngờ bị Maria Travel huých vai suýt ngã. Tuy nhiên Maria Travel đã đi thẳng và không ngoái nhìn lại hay xin lỗi IU

Trên thảm đỏ Cannes danh giá, IU bất ngờ bị Maria Travel huých vai suýt ngã. Tuy nhiên Maria Travel đã đi thẳng và không ngoái nhìn lại hay xin lỗi IU
Có thể bạn quan tâm