Đang xem Trích đoạn phim "Thịnh Đường Huyễn Dạ" sử dụng Nhã nhạc cung đình Huế

Trích đoạn phim "Thịnh Đường Huyễn Dạ" sử dụng Nhã nhạc cung đình Huế

Weibo / Weibo
Thịnh Đường Huyễn Dạ cư nhiên chôm văn hóa nghệ thuật của Việt Nam? Cụ thể là lấy “NHÃ NHẠC CUNG ĐÌNH HUẾ” làm nhạc truyền thống trong phim cổ trang thời Đường. Trong khi “NHÃ NHẠC CUNG ĐÌNH HUẾ” đã được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại vào năm 2003. Theo đánh giá của UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, trong tất cả các loại cổ truyền, chỉ có Nhã Nhạc là đạt tới tầm vóc quốc tế
Có thể bạn quan tâm