Đang xem Trình diễn trên chương trình chỉ được hát live, giọng hát thực sự của ITZY sẽ như thế nào?

Trình diễn trên chương trình chỉ được hát live, giọng hát thực sự của ITZY sẽ như thế nào?

ITZY - WANNABE
Có thể bạn quan tâm