Đang xem Trúc Nhân: "Tôi đầu tư 20 tỉ đồng cho âm nhạc. Ước gì được bằng 0.5% của Beyoncé"

Trúc Nhân: "Tôi đầu tư 20 tỉ đồng cho âm nhạc. Ước gì được bằng 0.5% của Beyoncé"

Trúc Nhân: "Tôi đầu tư 20 tỉ đồng cho âm nhạc. Ước gì được bằng 0.5% của Beyoncé"
Có thể bạn quan tâm