Đang xem Trung tâm thương mại Sài Gòn đông đúc người đến mua sắm ngày Black Friday, hầu hết mặt hàng giảm 50% giá bán

Trung tâm thương mại Sài Gòn đông đúc người đến mua sắm ngày Black Friday, hầu hết mặt hàng giảm 50% giá bán

Tại các trung tâm thương mại ở Sài Gòn, hầu hết mặt hàng giảm 50% giá bán, đông đúc người đến mua sắm.
Có thể bạn quan tâm