Đang xem Trước khi tự tử, bạn gái cũ Anh Đức xoá hết ảnh couple, đăng hashtag R.I.P trên trang cá nhân

Trước khi tự tử, bạn gái cũ Anh Đức xoá hết ảnh couple, đăng hashtag R.I.P trên trang cá nhân

Đúng 1 tháng trước, Uyên Tô từng đăng status gắn hashtag #R.I.P lên trang cá nhân.
Có thể bạn quan tâm