Đang xem Từ Sơn Tùng đến Đen Vâu: Không phải cứ ra bài hát là sẽ được đón nhận…

Từ Sơn Tùng đến Đen Vâu: Không phải cứ ra bài hát là sẽ được đón nhận…

Hãy nhớ rằng không phải ta cứ làm một sản phẩm rồi đưa ra thị trường là thành công, ta còn phải chấp nhận sự mổ xẻ và phản biện của khán giả, bởi họ là những người trực tiếp tiêu thụ những sản phẩm ta mang lại.
Có thể bạn quan tâm