Đang xem U là trời, cũng đến ngày Sơn Tùng M-TP "bán hàng online" rồi cõi mạng ơi!

U là trời, cũng đến ngày Sơn Tùng M-TP "bán hàng online" rồi cõi mạng ơi!

Nhưng tất nhiên, Sơn Tùng bán hàng online thì nó cũng ở một cái tầm cao hơn!
Có thể bạn quan tâm