UBND TP.HCM chỉ đạo KHẨN xử lý vụ học sinh trường quốc tế ISHCMC-AA đánh nhau

Tiếp nhận công văn của Bộ Giáo dục và Đào Tạo, UBND TP.HCM đã vào cuộc chỉ đạo xác minh, xử lý vụ việc học sinh tại trường quốc tế đánh nhau.
Có thể bạn quan tâm