Ứng dụng zombie trên smartphone là gì và ta nên làm gì với chúng?

Các "ứng dụng zombie" được cài đặt sẵn để “hút máu” của máy (chính là pin đó) và khiến dữ liệu của bạn có thể lọt vào tay hacker.
Có thể bạn quan tâm