Đang xem Văn Mai Hương sẽ ngừng đi diễn live band vì "chai sạn" cảm xúc với bài hát: "Tôi ngại việc cứ phải giả vờ là mình đang nồng cháy"

Văn Mai Hương sẽ ngừng đi diễn live band vì "chai sạn" cảm xúc với bài hát: "Tôi ngại việc cứ phải giả vờ là mình đang nồng cháy"

Nguyên nhân nào khiến Văn Mai Hương tuyên bố sẽ ngừng đi diễn live band như thế này?
Có thể bạn quan tâm