Đang xem Vẽ rồng vẽ phượng chỉ từ... đường để tạo nên những chiếc kẹo ngọt ngào, ẩm thực Trung Quốc quả là tài tình

Vẽ rồng vẽ phượng chỉ từ... đường để tạo nên những chiếc kẹo ngọt ngào, ẩm thực Trung Quốc quả là tài tình

Đúng hơn, có lẽ phải gọi nghệ thuật vẽ tranh này là một loại hình nghệ thuật chứ không chỉ đơn thuần là một phần của ẩm thực nữa.
Có thể bạn quan tâm