Đang xem VKS cho rằng bị cáo Phong không tẩu tán ngôi nhà để trốn tránh bồi thường

VKS cho rằng bị cáo Phong không tẩu tán ngôi nhà để trốn tránh bồi thường

Theo VKS, trong khi tạm giam, bị cáo Phong có sang tên căn nhà cho mẹ với mục đích để mẹ cầm cố tài sản, bồi thường cho các bị hại chứ không phải tẩu tán tài sản.
Có thể bạn quan tâm