Đang xem Vụ khủng bố bên ngoài tòa nhà quốc hội Anh diễn ra như thế nào

Vụ khủng bố bên ngoài tòa nhà quốc hội Anh diễn ra như thế nào

Kẻ tấn công lao xe vào người đi bộ trên cầu Westminster rồi đâm dao vào cảnh sát trước tòa nhà quốc hội Anh.
Có thể bạn quan tâm