Đang xem Xảy ra sự cố ngã "ôi con sông quê" tại sự kiện, Lý Nhã Kỳ phản ứng thế nào, còn tiết lộ cả nguyên nhân?

Xảy ra sự cố ngã "ôi con sông quê" tại sự kiện, Lý Nhã Kỳ phản ứng thế nào, còn tiết lộ cả nguyên nhân?

Lý Nhã Kỳ lên tiếng.
Có thể bạn quan tâm