Xe General Motors sắp dùng lốp không hơi

GM hứa hẹn các dòng xe của mình không cần trang bị lốp dự phòng trong tương lai 5 năm tới.
Có thể bạn quan tâm