Xem trực tiếp cảnh tượng rắn đẻ con hết sức kỳ lạ

Thông thường, rắn đẻ trứng. Chỉ một số ít mới có khả năng đẻ con như động vật có vú.
Có thể bạn quan tâm