Đang xem Xuân Bắc: Làm cha mẹ mà áp đặt tiêu cực cho con thì tôi chỉ mong có bàn tay vô hình vả vào mặt cho sưng vù

Xuân Bắc: Làm cha mẹ mà áp đặt tiêu cực cho con thì tôi chỉ mong có bàn tay vô hình vả vào mặt cho sưng vù

Xuân Bắc cho rằng bố mẹ cần điều chỉnh hành vi chứ đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên con.
Có thể bạn quan tâm