Đang xem Xuất hiện loại sinh tố mới có cái tên lạ hoắc, xem đi xem lại mới biết đó là sản phẩm của anh in biển quảng cáo

Xuất hiện loại sinh tố mới có cái tên lạ hoắc, xem đi xem lại mới biết đó là sản phẩm của anh in biển quảng cáo

ST / ST
Có lẽ do buồn ngủ khi làm biển quảng cáo nên mới có sản phẩm sinh tố này chăng.
Có thể bạn quan tâm