Đang xem Xuất hiện một thứ không đầu, không đuôi mà lại có rất nhiều lông: Người xuống giá 5 tỷ, kẻ thốt lên thương thế nhưng rốt cuộc chẳng ai biết đây là gì?

Xuất hiện một thứ không đầu, không đuôi mà lại có rất nhiều lông: Người xuống giá 5 tỷ, kẻ thốt lên thương thế nhưng rốt cuộc chẳng ai biết đây là gì?

Đến hiện tại, vẫn “khum” biết đây là gì nhưng dân tình vẫn xôn xao tìm cách giải quyết.
Có thể bạn quan tâm