Đang xem Ý tưởng thiết kế iPhone X Fold này có thể là câu trả lời của Apple dành cho Galaxy Fold của Samsung

Ý tưởng thiết kế iPhone X Fold này có thể là câu trả lời của Apple dành cho Galaxy Fold của Samsung

Video News
Nguyễn Mạnh Quân / Tri Thức Trẻ
Khi Apple học theo cách của Samsung biến đổi một chiếc iPhone thành máy tính bảng giống như Galaxy Fold, liệu mọi thứ sẽ trông như thế nào?
Có thể bạn quan tâm