Đang xem Youtuber Oops Banana: “Mẹ từng bán cà phê, làm ô sin nuôi mình ăn học, giờ mình có thể phụ giúp mẹ, mẹ đỡ vất vả rồi!”

Youtuber Oops Banana: “Mẹ từng bán cà phê, làm ô sin nuôi mình ăn học, giờ mình có thể phụ giúp mẹ, mẹ đỡ vất vả rồi!”

Video News
Phạm Linh Nhi / Tri thức trẻ
Giúp đỡ được mẹ là điều quá hạnh phúc, phải không nào.
Có thể bạn quan tâm