Đang xem 2NE1 chuẩn bị bí mật để tái hợp ở Coachella vì vấn đề bản quyền, YG phản hồi ra sao?

2NE1 chuẩn bị bí mật để tái hợp ở Coachella vì vấn đề bản quyền, YG phản hồi ra sao?

Có vẻ như chính YG cũng không biết về sự xuất hiện của 2NE1 ở Coachella?
Có thể bạn quan tâm