Đang xem 9h tối ngày 31/12/2021, thành phố Sydney tổ chức bắn pháo hoa lần thứ nhất tại bến cảng Nhà Hát Lớn

9h tối ngày 31/12/2021, thành phố Sydney tổ chức bắn pháo hoa lần thứ nhất tại bến cảng Nhà Hát Lớn

Sydney bắn pháo hoa lần 1.
Có thể bạn quan tâm