Các sếp nói gì về hội chứng "vừa đi làm đã kiệt sức" của Gen Z?

Trong công việc, Gen Z có ưu điểm là sự thông minh, sáng tạo và cá tính. Tuy nhiên, thế hệ này lại dễ rơi vào tình trạng sức cùng lực kiệt bởi những áp lực, kỳ vọng.
Có thể bạn quan tâm