Đang xem Chứng khoán hôm nay, "rơi” chưa thấy đáy: Kẻ xoá app đi ngủ cho đỡ buồn, đến broker cũng tan nát cõi lòng

Chứng khoán hôm nay, "rơi” chưa thấy đáy: Kẻ xoá app đi ngủ cho đỡ buồn, đến broker cũng tan nát cõi lòng

Hầu như tất cả nhà đầu tư đều đang rơi vào "khủng hoảng".
Có thể bạn quan tâm