Clip: Người dân vô tư đi xe đạp vào phố đi bộ

Triển khai quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ
Có thể bạn quan tâm