Đang xem Clip: Nhân viên mặt đất "thô bạo" với hành lý của khách ở sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Clip: Nhân viên mặt đất "thô bạo" với hành lý của khách ở sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Clip: Nhân viên mặt đất "thô bạo" với hành lý của khách ở sân bay quốc tế Đà Nẵng.
Có thể bạn quan tâm