Clip: Nhiều hộ kinh doanh ở Hồ Tây lấy ghế công cộng làm nơi bán hàng cho khách

Đây là hiện trạng đã diễn ra trong suốt nhiều năm qua tại Hồ Tây.
Có thể bạn quan tâm