Đang xem Đang đi dạo bị công an đưa về phường, cô gái tuyên bố: "Em không mặc áo ngực, em phải về thay quần áo đã"

Đang đi dạo bị công an đưa về phường, cô gái tuyên bố: "Em không mặc áo ngực, em phải về thay quần áo đã"

Cô gái thậm chí còn hờn dỗi "mặc cả" với công an: "Em phải về thay quần áo đã rồi đi đâu thì đi, không thì thôi!"
Có thể bạn quan tâm