Đang xem Danh ca Khánh Ly: "Đừng ai tạc tượng ông Trịnh Công Sơn là thánh nhân"

Danh ca Khánh Ly: "Đừng ai tạc tượng ông Trịnh Công Sơn là thánh nhân"

Showbiz
Phạm Lâm Chi / Theo Trí Thức Trẻ
"Tôi không bao giờ phải tâng bốc ông Sơn và bản thân ông Sơn cũng không cần những điều đó. Có khen ông Sơn bây giờ cũng là vô ích" - danh ca Khánh Ly nói.
Có thể bạn quan tâm