Đang xem Danh ca Khánh Ly: "Tôi không biết khi con tôi xem phim đó, chúng sẽ nghĩ thế nào về mình"

Danh ca Khánh Ly: "Tôi không biết khi con tôi xem phim đó, chúng sẽ nghĩ thế nào về mình"

Danh Ca Khánh Ly nói về Em và Trịnh.
Có thể bạn quan tâm