Đang xem Danh ca Khánh Ly: Tôi không nghĩ đây là lần cuối nhưng lần cuối có thể xảy ra bất cứ lúc nào

Danh ca Khánh Ly: Tôi không nghĩ đây là lần cuối nhưng lần cuối có thể xảy ra bất cứ lúc nào

Danh ca Khánh Ly trả lời phỏng vấn.
Có thể bạn quan tâm