Đang xem Danh ca Ngọc Sơn đại diện bầu Thụy gửi tặng các con nuôi Phi Nhung số tiền 500 triệu đồng

Danh ca Ngọc Sơn đại diện bầu Thụy gửi tặng các con nuôi Phi Nhung số tiền 500 triệu đồng

Hành động này của danh ca Ngọc Sơn gây tranh cãi.
Có thể bạn quan tâm