Đang xem Dao Ánh đích thân đọc một lá thư mà Trịnh Công Sơn viết cho bà trong cuốn băng Lời Của Giòng Sông (phát hành năm 1994)

Dao Ánh đích thân đọc một lá thư mà Trịnh Công Sơn viết cho bà trong cuốn băng Lời Của Giòng Sông (phát hành năm 1994)

Dao Ánh đích thân đọc một lá thư mà Trịnh Công Sơn viết cho bà trong cuốn băng Lời Của Giòng Sông (phát hành năm 1994)
Có thể bạn quan tâm