Đang xem Đây là câu trả lời chính thức của SM về việc SNSD comeback trong thời gian tới!

Đây là câu trả lời chính thức của SM về việc SNSD comeback trong thời gian tới!

SNSD liệu có trở lại với đội hình 8 thành viên không ta?
Có thể bạn quan tâm