Đang xem Di Băng chia sẻ lý do né Dược sĩ Tiến ở The Next Gentleman (Nguồn: Miss International Queen Vietnam)

Di Băng chia sẻ lý do né Dược sĩ Tiến ở The Next Gentleman (Nguồn: Miss International Queen Vietnam)

Di Băng đã không có trận tranh cãi nào với Dược sĩ Tiến khi làm khách mời trong tập phát sóng mới nhất.
Có thể bạn quan tâm