Đang xem Đoạn CCTV mới nhất ghi lại lần cuối nạn nhân được bế về phòng mình từ phòng 2207, sau đó, có cảnh 2 người đàn ông tranh cãi ngoài cửa phòng 2209

Đoạn CCTV mới nhất ghi lại lần cuối nạn nhân được bế về phòng mình từ phòng 2207, sau đó, có cảnh 2 người đàn ông tranh cãi ngoài cửa phòng 2209

Đoạn CCTV mới nhất ghi lại lần cuối nạn nhân được bế về phòng mình từ phòng 2207, sau đó, có cảnh 2 người đàn ông tranh cãi ngoài cửa phòng 2209
Có thể bạn quan tâm